Sign of the Cross

Sign of the Cross(To the tune of “The Itsy-Bitsy Spider”)

Sa ngalan sa Amahan

ug sa Anak ug

sa Espiritu Santo:

Ang Timaan sa Krus.

Tulo ka Persona,

Duha ka kinaiyahan.

Santos nga Trinidad,

Luwasa kami!