Resurrection

Practicing for Pascha

Resurrection

This year we must skip many of the services of Lent and Holy Week, because my language skills are not yet sufficient to translate the Triodion. But we are practicing now for the Paschal Divine Liturgy. Here is the beginning of that service:

From Ps 68:1-3; Ps 118:24

Priest: Let God arise, let His enemies be scattered. Let those who hate Him flee from before His face.

Choir: Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
and upon those in the tombs, bestowing life.

Priest: As smoke vanishes, so let them vanish; as wax melts in the face of fire.

Choir: Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
and upon those in the tombs, bestowing life.

Priest: So the wicked will perish before the face of God but let the righteous be glad.

Choir: Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
and upon those in the tombs, bestowing life.

Priest: This is the day that the Lord has made; let us rejoice and be glad in it.

Choir: Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
and upon those in the tombs, bestowing life.

Priest: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit…

Choir: Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
and upon those in the tombs, bestowing life.

Priest: Both now and ever and unto the ages of ages. Amen.

Choir: Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
and upon those in the tombs, bestowing life.

Priest: Christ is risen from the dead,
trampling down death by death…

Choir: …and upon those in the tombs, bestowing life.

Pari: Motindog unta ang Dios, pagapatlaagon unta ang iyang mga kaaway. Mangalagiw usab unta gikan sa iyang atubangan kadtong nanagdumot kaniya.

Kwayir: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay;
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.

Pari: Ipadpad sila sa layo sama nga ang aso ipadpad sa hangin, sama nga ang talo matunaw sa kalayo.

Kwayir: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay;
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.

Pari: Wad-a sab ang mga daotan sa atubangan sa Dios. Apan papaglipaya ang mga matarung.

Kwayir: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay;
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.

Pari: Ang adlaw ni nga sa Ginoo gihimo; maglipay ug magsadya ta diha niya.

Kwayir: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay;
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.

Pari: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo…

Kwayir: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay;
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.

Pari: Karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Kwayir: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay;
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.

Pari: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay;
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon…

Kwayir: …ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.

Father Silouan

Add comment

Leave a Reply

Follow us on Facebook!